Melo - תנאי שימוש ורכישה

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט MELO.co.il הפעיל בכתובת: https://www.melo.co.il ובכל כתובת אחרת או נוספת כפי שתהיה מעת לעת ("האתר").

תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויותיך וחובותיך בעת השימוש באתר ובעת הזמנת מוצרים בו ומהווים, יחד עם מדיניות הפרטיות של האתר וכל מסמך מדיניות נוסף המקושר עם תנאים אלה, הסכם מחייב בינך לבין עלמא קמעונאות בע"מ. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש באתר.

התנאים מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

מי אנחנו?

חברת עלמא קמעונאות בע"מ ("החברה") היא בעלת האתר. האתר מציג ומציע למכירה מגוון מוצרים לתינוקות, לילדים, לאמהות, לאמהות שבדרך ועוד.

כל ההזמנות המבוצעות דרך האתר נעשות בכפוף למפורט בתנאים אלה ("השירות"). בכל שאלה הנוגעת לאתר, למוצרים המופיעים בו ולהזמנות וברורים, ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו.

הזמנת מוצרים

מחירי המוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ. לאחר שהוספת מוצרים לסל הקניות שלך, עליך להזין את פרטי המזמין והמקבל. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. בהשלמת פעולת ההזמנה אתה מאשר את נכונות הפרטים שמסרת.

החברה רשאית להגביל את הזמנת המוצרים באתר לכמות מינימאלית או מקסימאלית, בהתאם למצוין באתר ולא תהא חייבת לספק הזמנות אשר אינן עומדות בתנאי המינימום/מקסימום.

החברה לא תעשה בפרטיך כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

בפעם הראשונה שתזמין מוצרים באתר, תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. בעתיד כשתבקש לקנות אצלנו מוצרים נוספים, תזוהה לפי שם המשתמש והסיסמה שבחרת.

שם המשתמש והסיסמה שלך הם באחריותך המלאה. שמור אותם בסוד והימנע מלהעביר אותם לאחרים. וודא שפרטיך מעודכנים ובמידה שלא, הקפד לעדכן אותם.

שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך. הקפד להחליף את הסיסמה באופן תדיר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות (ככל שתחליף את הסיסמה לעתים תכופות יותר, כך תיטיב את ההגנה על המידע בחשבונך). החברה רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

הפרטים הנמסרים על ידך בעת ביצוע ההזמנה נמסרים מרצונך החופשי, אולם החברה לא תוכל לטפל בהזמנתך בלעדי הפרטים המוגדרים כפרטי חובה.

תנאים להתקשרות ולאספקת מוצרים

התקשרות בעסקה באמצעות האתר מיועדת לבני 18 ומעלה. אם טרם מלאו לך 18 שנה, הימנע מהזמנת מוצרים באתר.

השלמת תהליך הרכישה מותנית בכך שהזמנתך נקלטה, שבבעלותך כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסולקו בישראל ושחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העיסקה. העיסקה תושלם כאשר החברה תשגר לך באמצעות דואר אלקטרוני הודעה המאשרת שהעיסקה בוצעה וכי החברה חייבה את אמצעי התשלום שלך בהתאם. החברה רשאית שלא לאפשר לך לרכוש מוצרים באתר אם מסרת פרטים שגויים; פגעת בכל דרך באתר, בבחברה, או באחרים, כגון לקוחותיה, עובדיה או ספקיה; השתמשת באתר לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; אתה חייב כספים לחברה או לחברות הקשורות איתה ולא פרעת את חובך במועד; כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש וכן מכל סיבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

שמירת ההזמנה

מוצרים שאתה מעוניין להזמין באתר יישמרו עד להשלמת תהליך ההזמנה בקופת האתר. במידה ונרשמת לאתר פרטי הזמנתך יישמרו גם אם טרם סיימת את ההזמנה ויוצגו לך בכניסתך המזוהה הבאה לאתר.

הזמנה משובשת

הזמנתך צריכה להתקבל ולהיקלט אצל החברה באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ליצירת קשר עימך ולמשלוח המוצרים. החברה לא תספק מוצרים שהוזמנו, אם ההזמנה לא נקלטה, או אם נקלטה באופן משובש. אם לא תקבל פניה מהחברה בתוך 24 שעות (לא כולל שבתות וחגים) ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ שתפנה אל שירות הלקוחות של החברה, החברה תשתדל לברר את מקור התקלה ולסייע בביצוע ההזמנה.

היצע המוצרים באתר

החברה רשאית לשנות מעת עת את היצע המוצרים באתר, לרבות סוג המוצרים, המגוון שלהם והכמות. אם מוצר שהזמנת אזל, החברה תוכל להודיע לך על כך לשם תיאום שליחת מוצר חלופי ו/או לספק את ההזמנה ללא המוצר/ים שאזלו במלאי ללא חיוב על מוצרים אלו. אם תקבל את הצעת החברה לרכישת מוצר חלופי, הזמנתך תעודכן. אם תסרב, החברה תבטל את הזמנתך ותזכה אותך. במידת האפשר, תוכל להמתין לחזרת המוצר המוזמן למלאי, על כך תקבל הודעה מהחברה.

מבצעים, הטבות, זיכויים והנחות

החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, בתנאים שתקבע מעת לעת, וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להציע מבצעים מסוימים לקבוצות משתמשים מסוימות ולמשתמשים מסוימים ועצם מתן הטבה למשתמש מסוים לא תחייב את החברה להעניק הטבה כלשהי למשתמש אחר.

שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, מכל סיבה שהיא, יצריך בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה. כך, לדוגמה, אם רכשת מוצר והיית זכאי לקבלת הטבה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיה זכאי לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה בהנחה בסכום מסוים, במוצר חלופי שאינו מזכה באותו אחוז הנחה, לא תהיה זכאי להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת בשל העובדה שמספר המוצרים שסופקו לך שונה מכפי שהזמנת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

דוגמאות אלה אינן ממצות את השינויים האפשריים בזכאותך למבצעים, הטבות או הטבות באתר. החברה תשתדל להודיעך ולקבל את הנחיותיך אם זכאותך למבצע, הטבה או הנחה תישלל או תשתנה עקב שינוי בפרטי הזמנתך.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעניק לך זיכוי לשימוש עתידי באתר. התנאים לשימוש בזיכוי ותוקפו יצויינו על גבי או במצורף להודעת הזיכוי.

פרטים אודות המוצר

תיאור המוצר והפרטים המצויים לגביו באתר מתקבלים מהיצרן או היבואן של המוצר והם מפורסמים על אחריותו הבלעדית התיאור המסופק באתר אינו ממצה, בטרם השימוש במוצר הנרכש עליך תמיד לעיין בתווית המופיעה עליו ובעלון הוראות המוצר. החברה רשאית לבטל מכירה אם נפלה טעות בפרטי המוצר או במחירו.

התמונות להמחשה בלבד

התמונות המוצגות באתר הן לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה המוצרים, בגוונם, בגודלם, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.

אזורי חלוקה, מועדי אספקה ודמי משלוח

האפשרות להזמין מוצרים באתר כפופה למדיניות המשלוחים של החברה.

הזמנת מוצרים מוגבלת לאזורים בארץ בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים, לפי המקרה ("אזורי החלוקה"), או בתיאום אחר מראש.

מועדי המשלוח יחושבו החל ממועד קבלת אישור העסקה מחברת האשראי. החברה תפעל כמיטב יכולתה כדי לספק את המוצרים במהירות המרבית. אם חברת המשלוחים אינה יכולה לבצע את המשלוח מכל סיבה שהיא, החברה תודיע לך על כך ותפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על הצדדים.

החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים ושביתות שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

אם המוצרים יחזרו אל החברה בגלל פרטים מוטעים שמסרת, החברה תהא רשאית לחייבך בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.

בנוסף למחיר המוצרים שהזמנת, ובמידה ולא בחרת לאספם באופן עצמאי, ייתכן שיהיה עליך לשלם לחברה דמי משלוח – הכל בהתאם למדיניות המשלוחים ולפרטים באתר שיתעדכנו מעת לעת. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרת לרכוש. התעריפים המלאים של דמי המשלוח מחושבים באתר, בהתאם לאזורי החלוקה. החברה רשאית לשנות את דמי המשלוח מעת לעת. התשלום התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת העיסקה באמצעות קבלת הודעת דואר אלקטרוני מהחברה לפיה החברה אישרה את העיסקה וחייבה את אמצעי התשלום.

ייתכן שהאספקה תתבצע ישירות באמצעות הספק של המוצרים שהזמנת. במקרים אלה, שילוח המוצרים ואיסופם נעשים באחריות הספק.

תשלום ותנאי תשלום

התשלום עבור ההזמנה יתבצע באתר באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון PayPal ("חשבון פייפאל" www.paypal.com) בהתאם לתנאי התשלום המוצעים לך באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי התשלום מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה.

אם תבחר להשתמש בכרטיס אשראי לצורך ביצוע התשלום תתבקש למסור את מספר כרטיס האשראי, תעודת הזהות של בעל הכרטיס, סוג הכרטיס, תוקפו וקוד הביטחון של הכרטיס.

אם תבחר לשלם באמצעות חשבון פייפאל תתבקש להזין את פרטי חשבון הפייפאל שלך או תוכל לבחור לפתוח חשבון פייפאל במהירות. אם החלטת לשלם באמצעות חשבון פייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר פייפאל.

החברה רשאית להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום.

לאחר שהזנת את פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אליך אישור בדואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים שהזמנת והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.

אם יתברר שכרטיס האשראי שלך אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידיה, החברה תיצור איתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

ביטולים והחזרת מוצרים

ביטולי עסקה והחזרת מוצרים יבוצעו בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה ובכפוף להוראות החוק.

אחריות למוצרים

החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לך מוצרים איכותיים ובמועד. אם אתה סבור כי מוצר שרכשת או שירות שקיבלת באמצעות האתר, לוקה בדבר מה, אנא פנה לשירות הלקוחות והחברה תטפל בפנייתך בהקדם.

החלפת מוצר

החברה תצא ידי חובתה כלפיך עם מסירת המוצרים שהזמנת לכתובת המשלוח שמסרת בעת ביצוע ההזמנה.

אם קיבלת מוצר פגום, תוכל להחליפו או לקבל את כספך בחזרה, כפי שפורט בתנאים אלה. במקרה של מוצר פגום האחריות שתינתן הינה אחריות היצרן, החברה, ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם לך כתוצאה מכך שהמוצרים שסופקו לך היו פגומים, אלא אם כן העיכוב או הפגם ארע בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה מוגבלת לסכום השווה למחיר הזמנתך.

השימוש באתר

הנך רשאי להשתמש בתכני האתר וכן לבצע באמצעותו עסקאות באופן אישי ובלתי מסחרי בלבד, בכפוף לתנאים אלו. אין להשתמש באתר לצורך רכישה סיטונאית או לכל פעילות אחרת שעלולה להיחשב כתחרות בפעילות האתר.

הנך רשאי להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד; בלא הסכמת החברה מראש, במפורש ובכתב, אינך רשאי לאסוף, לסרוק ולהעתיק בכל דרך, ממוחשבת או אחרת, כל תוכן מהאתר וכן אינך רשאי להציג תכנים מהאתר על גבי כל מדיה או פלטפורמה החיצונית לאתר, אלא באמצעות קישור המציג את דף האינטרנט מתוך האתר באופן מלא וללא כל שינוי של כתובת דף האתר (URL) המקושר.

השירות באתר ניתן כמות שהוא (AS IS). החברה איננה מתחייבת לתכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמת השירות לצרכיך ודרישותיך.

החברה עושה מאמץ לספק לך שירות תקין ובאיכות גבוהה. עם זאת, השירות באתר חשוף כמו כל שירות אינטרנטי להפרעות ותקלות.

העלאת תוכן

החברה רשאית להעלות במסגרת האתר מיני תכנים אינפורמטיביים וכתבות. מובהר בזאת כי התכנים המוצגים באתר מהווים מידע כללי בלבד ואין לראות בהם תחליף לייעוץ רפואי או חוות דעת רפואית. החברה לא תשא באחריות לכל נזק עקיף ו/או ישיר שיגרם לך כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש בתכנים ובמידע המתפרסם באתר.

במהלך השימוש שלך באתר יתאפשר לך להעלות חוות דעת בנוגע למוצרים שרכשת באתר. במסגרת חוות הדעת תוכל להזין פרטים אישיים, טקסט חופשי, תמונה ווידאו. בכל עת נוכל לשנות את מהות והיקף התוכן שניתן יהיה להעלות לאתר.

אנו מעודדים אותך להזין חוות דעת ותכנים ההולמים לרוח ולמטרת האתר. בה בעת, אנו מעוניינים לשמור על שיח תרבותי ומנומס באתר ודורשים ממך להתייחס בכבוד ובדרך ארץ לזולת. אנו נפרסם את התוכן שהזנת לאתר, אלא אם קיבלנו החלטה, לפי שיקול דעתנו, שהתוכן איננו מתאים לפרסום.

אנו נשתמש במידע שלך בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, וכן בהתאם להוראות תנאי שימוש אלה, לרבות ההוראות בדבר שמירת התוכן, זמינותו, פרסומו, והסרתו.

לתשומת הלב: המידע המפורסם באתר, במסגרת חוות הדעת, הוא פומבי וחשוף בפני משתמשי האתר. אנו ממליצים לנהוג בזהירות ובתבונה לפני שמעלים תוכן המיועד להתפרסם באתר.

התכנים שלך המועלים לאתר הם שלך ובאחריותך. החברה איננה נושאת באחריות לתוכן שלך, או לתכנים שמעלים משתמשים אחרים, ובכלל זה לאמיתותם, למהימנותם או לחוקיותם, ולכל פעולה הנעשית בקשר איתם.

תוכן אסור

אין באתר מקום לתוכן בלתי חוקי (כדוגמת, לשון הרע, פגיעה בזכויות יוצרים, בפרטיותו של אדם וכיוצא באלה), ניבולי פה, גסות רוח, איומים, ביטויים גזענים והתבטאויות המכוונות לפגוע באחרים (לדוגמה, פרסום פרטים אינטימיים על אדם, ללא רשותו), תוכן מיני, קוד תוכנה זדוני (וירוסים, סוסים טרויאניים וכו') וכל תוכן שאיננו קשור לאופיו ומהותו של האתר. עליך להימנע מלהעלות לאתר תוכן מסוג זה.

בדיקת תוכן

החברה רשאית לבדוק תכנים שביקשת להעלות לאתר, לפני פרסומם לאתר ולמנוע את העלאתם אם לדעתנו הם אינם עומדים בדרישות המפורטות בתנאי שימוש אלה. החברה רשאית גם להסיר תוכן לאחר שעלה לאתר, ביוזמתה, או לפי דרישה של אחרים. הסרת תוכן או מניעת העלאתו מלכתחילה תיעשה לפי מיטב שיקול דעתה של החברה, על מנת לשמר את תרבות הדיון באתר ובמידת האפשר למנוע העלאת תוכן בלתי חוקי על פניו, ללא בחינה משפטית.

ככל שיידרש, החברה רשאית גם לערוך תוכן שביקשת להעלות לאתר, כדי להתאימו לאופי ולמהות הפעילות באתר.

החברה איננה מביעה דעה שיפוטית לגבי התוכן שהוסר או שנמנעה העלאתו, לגבי תוכן שהועלה או שסורבה הסרתו ולגבי תוכן שנערך. זהו עניין לבתי המשפט ולא לחברה.

החברה רשאית בכל עת, למחוק תוכן, או לסרב להעלות אותו, אם לדעת החברה, פגעת במשתמשים אחרים באתר, בפעילות באתר או בכל פעילות אחרת של החברה, או באלה הפועלים מטעמה, או שהפרת את תנאי שימוש אלה, או במידה והחברה החליטה, מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה, שאיננה מעוניינת להעלות את התוכן או להמשיך לספק לך את שירותי האתר.

אבטחת מידע

החברה עושה מאמצים רבים על מנת לספק לך חווית גלישה בטוחה ומאובטחת, בין היתר, כל תהליך הרכישה וכן כל דפי האתר מוצפנים. יחד עם זאת, השימוש ברשת האינטרנט חשוף מטבעו לסיכונים. על כן, על אף המאמצים המושקעים על ידי החברה אין אפשרות לבצע חסימה הרמטית של אפשרות חדירה לאתר והחברה איננה יכולה להבטיח שהשירות באתר ומערכות המידע שלו יהיו חסינים מפני התקפות וגישה בלתי מורשית. לפיכך החברה לא תשא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת החברה. קישורים ומידע מסחרי פרסומי באתר האתר עשוי להכיל מידע מסחרי-פרסומי. מקורו של מידע כזה יכול שיהיה בחברה ויכול שיהיה בצדדים שלישיים. אם מקורו של המידע בצדדים שלישיים, החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע, ולא תישא בכל אחריות בנוגע למידע זה, לתוכן האתרים שהמידע מקשר אליהם ולכל עיסקה או פעולה שתעשה בעקבות צפיה בו. הפרה ושיפוי אם תפר תנאים אלה, אתה מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה ומי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. עבור כל הוצאה (לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין), תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק מכל סוג, שייגרמו להם.

קניין רוחני

האתר כפוף לזכויות קניין רוחני כדוגמת זכויות יוצרים וסימני מסחר. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות בעיצובו, בתכנים שבו, בבסיסי הנתונים שלו ובקוד המחשב שלו הינם רכושה של החברה בלבד, או של צדדים שלישיים אחרים, שהרשו לחברה להשתמש בהם. למעט כאמור בתנאים אלה, אין לעשות שימוש בזכויות הקניין הרוחני באתר, ובפרט אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות המוצרים המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

כשאתה מעלה חוות דעת, או כל תוכן אחר לאתר, אתה מעניק לחברה רישיון עולמי, שאינו כרוך בתשלום, בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן וניתן להעברה להציג את התוכן האמור ולהשתמש בו במסגרת האתר וכן בקשר עם האתר על גבי כל מדיה.

פרטיות

החברה מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את האופן שבו החברה משתמשת במידע האישי שלך, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה יכולה לשנות מעת לעת את האתר ותכולתו ללא הודעה מראש. שינויים עלולים להיות כרוכים בתקלות. נא התאזר בסבלנות. החברה תעשה מאמצים להחזיר את פעילות האתר השוטפת במהירות המרבית.

החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם.

החברה רשאית לאגד את האתר כחברה נפרדת או להעביר את הבעלות בו לאחרים ובלבד שהגוף שקיבל את הבעלות באתר ימשיך לקיים את התחייבויותיו כלפיך בתנאים אלה.

שינויים בתנאי השימוש

החברה תשנה מעת לעת תנאים אלה. אם אינך משתמש רשום, כל כניסה שלך לאתר ושימוש בו בכל דרך מעידה על הסכמתך לתנאי השימוש בנוסחם המפורסם באתר במועד השימוש שלך בו. אם אתה משתמש רשום נבקש את הסכמתך לתנאי השימוש המעודכנים בעת כניסתך המזוהה לאתר, או לקראת השלמת רכישה נוספת באתר. לא תוכל לבצע רכישת מוצרים באתר טרם הסכמתך לתנאים המעודכנים. אם אינך מסכים לשינויים, עליך לחדול מלהשתמש באתר.

יישוב סכסוכים

הדין החל על השימוש באתר, על הזמנתך ועל הסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. בטרם יפנו ליישוב סכסוך באמצעות ערכאות משפטיות, הצדדים מתחייבים ליצור קשר האחד עם השני ולנהל דיון בתום לב במטרה לפתור את המחלוקת ביניהם. לא יושבה המחלוקת באמצעות דין ודברים בין הצדדים, יהיה כל צד רשאי לפעול כך: כל סכסוך, מחלוקת, תביעה או טענה שסכומם קטן מסך 10,000 ש"ח והם נובעים או קשורים לתנאי השימוש, להפרתם, אכיפתם, פרשנותם או לסיומם, יידונו בבית משפט לבחירתך בחיפה, ירושלים, באר שבע או תל אביב. כל סכסוך, מחלוקת, תביעה או טענה שסכומם עולה על סך 10,000 ש"ח והם נובעים או קשורים לתנאי השימוש, להפרתם, אכיפתם, פרשנותם או לסיומם, יועברו להכרעתו של בורר דן יחיד שזהותו תוסכם על הצדדים. בהעדר הסכמה על זהות הבורר ימונה בורר על ידי לשכת עורכי הדין. מיקום הבוררות ייקבע לבחירתך בחיפה, ירושלים, באר שבע או תל אביב. הבורר יהיה פטור מהוראות סדרי הדין ודיני הראיות אך כפוף להוראות הדין המהותי בישראל ויהיה חייב לנמק את פסק דינו. סעיף זה קובע הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות, התשכ"ח - 1968.

תנאים ממצים

תנאים אלה ממצים את כל המוסכם בינך לבין החברה בקשר עם הזמנת מוצרים מהאתר והשימוש באתר.

פנה אלינו

הנך מוזמן לפנות אלינו בכל שאלה בנוגע לאתר, למוצרים ולשירותים המוצעים בו בדף צור קשר ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בהקדם.

עודכן לאחרונה: 30.9.2014