תקנוני מבצעים

בעמוד זה תוכלו למצוא את תקנוני המבצעים השונים הזמינים ב- Melo ומתעדכנים מעת לעת

תקצירי המבצעים ב- Melo

מבצע "הזמן חברים"
הזמינו את החברים שלכם ל- Melo וגם הם וגם אתם תקבלו כסף לקניות באתר:
 • הם יקבלו עם ההזמנה קופון אישי בסך 40 ש"ח לקניות באתר. הקופון ניתן למימוש בכל קנייה של 200 ש"ח ומעלה.
 • אתם תקבלו זיכוי של 30 ש"ח לקניות באתר על כל חבר שתזמינו וקנה באתר מוצרים בסך 200 ש"ח לפחות. על כל 100 ש"ח בעגלת הקניות שלכם תזוכו אוטומטית ב-30 ש"ח במעמד החיוב.

 • אין הגבלה על מספר הזיכויים שתוכלו לצבור! ככל שתזמינו יותר חברים תוכלו לצבור יותר כסף לקניות באתר!
  לתקנון המבצע המלא.

  מבצע משלוח חינם
  לרגל השקת האתר החלטנו ב- Melo לתת לכם משלוח חינם במתנה כבר בקניות של 100 ש"ח בלבד:
 • משלוח חינם עד לנקודת איסוף קרובה אליכם באמצעות בקניה מעל 100 ש"ח.
 • משלוח חינם עם שליח עד לבית/למשרד באמצעות בקניה מעל 200 ש"ח.
 • לתקנון המבצע המלא.

  מבצע קופון הנשלח יחד עם הזמנה לאתר למשתמש חדש
  משתמשים חדשים לאתר יקבלו יחד עם ההזמנה שלהם לאתר קופון בסך של 50 ₪ לקניות באתר בקנייה של 200 ₪ ומעלה.
  מטרת הקופון הינה לעודד היכרות של המשתמש עם האתר. הקופון ניתן למימוש פעם אחת בלבד עבור כל בית אב.
  לתקנון המבצע המלא.  תקנון מבצע "הזמן חברים"

  תקציר המבצע
  הזמינו את החברים שלכם ל- Melo וגם הם וגם אתם תקבלו כסף לקניות באתר:
 • הם יקבלו עם ההזמנה קופון אישי בסך 40 ש"ח לקניות באתר. הקופון ניתן למימוש בכל קנייה של 200 ש"ח ומעלה.
 • אתם תקבלו זיכוי של 30 ש"ח לקניות באתר על כל חבר שתזמינו וקנה באתר מוצרים בסך 200 ש"ח לפחות. על כל 100 ש"ח בעגלת הקניות שלכם תזוכו
  אוטומטית ב-30 ש"ח במעמד החיוב.

 • אין הגבלה על מספר הזיכויים שתוכלו לצבור! ככל שתזמינו יותר חברים תוכלו לצבור יותר כסף לקניות באתר!

  תנאי המבצע
  • השתתפות במבצע כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעולה למימוש הטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
  • משתמש יקבל זיכוי של 30 ₪ עבור כל מוזמן שהשתמש בהזמנה שלו ורכש באתר בסך 200 ש"ח לפחות בעת רכישה\ סליקת אשראי אחת (להלן: "מזמין" ו- "חבר
   מזכה" בהתאמה).
  • ניתן לצבור מספר זיכויים כמספר החברים המזכים.
  • במבצע רשאים להשתתף רק משתמשים רשומים באתר אשר בעמוד "חשבון שלי" נפתחה עבורם האפשרות לבצע הזמנות.
  • מספר ההזמנות הקיימות לכל משתמש ישתנה מעת לעת לפי שיקולה דעתה הבלעדי של החברה.
  • במידה ומשתמש לא ניצל את ההזמנות שהועמדו לרשותו והנהלת האתר ביטלה או שינתה עבור המשתמש את מספר ההזמנות העומדות לרשותו, לא תהיה
   למשתמש כל טענה כנגד האתר והנהלתו.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לא לשלוח את ההזמנה במקרים הבאים:
   • המוזמן הינו משתמש רשום זה מכבר באתר
   • המזמין כבר שלח מספר הזמנות לאותו אדם
   • המזמין מנסה להזמין את עצמו ו/או משתמש אחר המתגורר עימו באותו בית אב
  • מספר החברים המזכים, הסכום הכולל שבו זוכה ויתרת הזיכויים שנותרה לו למימוש תופיע למשתמש בעמוד "הזמן חברים" שבתוך "החשבון שלי"
  • משתמש יהיה רשאי לצבור זיכויים עבור מספר חברים מזכים, אך הזיכויים יינתנו בגין כל 100 ש"ח של רכישה, לדוגמא:
   במידה והמשתמש הזמין 3 משתמשים שנהפכו לחברים מזכים הרי שלזכות המזמין נצברו 90 ש"ח זיכוי. המזמין יוכל להשתמש בזיכוי במדרגות של 100 ש"ח כדלקמן:
   • קנייה של 0-100 ₪ - אין זיכוי
   • קנייה של 100-200 ₪ - זיכוי של 30 ₪
   • קנייה של 200-300 ₪ - זיכוי של 60 ₪
   • קנייה של 300-400 ₪ - זיכוי של 90 ₪
   • קנייה של 400 ₪ ומעלה – זיכוי של 90 ₪ היות ונצברו לו רק 90 ₪ זיכויים
   • קנייה לדוגמה של מוצרים ב-190 ₪ ותוספת של 20 ₪ עבור משלוח – זיכוי של 30 ₪ בלבד
   • קנייה לדוגמה של מוצרים ב-210 ₪ וניצול קופון או מבצע אחר המעניקים הנחה של נניח 40 ₪ - זיכוי של 30 ₪ בלבד
  • מוזמן אשר יקבל הזמנה ממשתמש יקבל עימה קופון לשימוש חד פעמי לקניה באתר בשווי של 40 ₪ לשימוש ברכישה \ סליקה אחת שסכום הקנייה שלה גבוה
   מ-200 ₪
  • מוזמן אשר קיבל מספר הזמנות יוכל לממש רק אחת מהן, וברגע שמימש הזמנה אחת כל ההזמנות האחרות (לרבות הקופונים הנלווים אליהן) יהיו בטלות ואף לא
   יזכו את שולחיהן בזיכוי כלשהו.
  • אם מזמין ביצע רכישה באתר ובעת הרכישה מימש זיכוי ולאחר מכן החזיר את דבר הרכישה או חלק מן הרכישה לחברה (ולא בשל פגם) הוא יהיה זכאי להחזר של
   הסכום ששילם בלבד ולא למחיר המלא של המוצרים לפני הזיכויים ובלבד שהדבר תואם את מדיניות החזרת המוצרים
  שונות
  • הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות תקנון זה ותנאי המבצע מעת לעת או לבטלו, על פי הודעה שתפורסם באתר האינטרנט. שינוי תקופת המבצע ו/או ביטולו כליל
   הינם על פי שיקול דעת הנהלת האתר וללא הודעה מראש.
  • הזכות לקבלת ההטבה של החבר המזכה הינה אישית ומוקנית למשתמש אשר ביצע רכישה אישית בלבד.
  • לא ניתן לצבור לאורך מספר רכישות את הסכום הדרוש לקבלת ההטבה. ההטבה תינתן אך ורק ובמעמד רכישה\ סליקת תשלום אחת (גם בגין מספר רב של מוצרים)
   העולה על סך הנקוב בתנאי המבצע.
  • הן המזמין והן החבר המזכה לא יוכלו להסב את הזכות לקבלת ההטבה או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף ו/או אחר.
  • הזכות לקבלת הזיכוי של המזמין הינה אישית ומוקנית למזמין בלבד.

  עודכן לאחרונה ביום: 17.10.2015
  ט.ל.ח  תקנון מבצע משלוח חינם

  תנאי המבצע
  • במידה ורכשת מוצרים העולים על סך כולל של 100 ₪ תהיה זכאי למשלוח חינם באמצעות - לחצו כאן למדיניות המשלוחים שלנו
  • במידה ורכשת מוצרים העולים על סך כולל של 200 ₪ תהיה זכאי למשלוח חינם באמצעות - לחצו כאן למדיניות המשלוחים שלנו
  שונות
  • השתתפות במבצע כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעולה למימוש הטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
  • הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות את תקנון זה ותנאי המבצע מעת לעת או לבטלו, על פי הודעה שתפורסם באתר האינטרנט של החברה. שינוי תקופת המבצע
   ו/או ביטולו כליל הינם על פי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש.
  • הזכות לקבלת ההטבה הינה אישית ומוקנית למשתמש אשר ביצע רכישה אישית בלבד.
  • לא ניתן לצבור לאורך מספר רכישות את הסכום הדרוש לקבלת ההטבה. ההטבה תינתן אך ורק ובמעמד רכישה \ סליקת תשלום אחת (גם בגין מספר רב של
   מוצרים) העולה על סך הנקוב בתנאי המבצע.
  • המשתתף לא יוכל להסב את הזכות לקבלת ההטבה או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף ו/או אחר.
  • תקנון זה יחד עם מדיניות המשלוחים ממצים את כל התנאים התקפים ביחס למבצע.

  עודכן לאחרונה ביום: 17.05.2015
  ט.ל.ח  תקנון מבצע קופון הנשלח יחד עם הזמנה לאתר למשתמש חדש

  תנאי המבצע
  • השתתפות במבצע כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעולה למימוש הטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.
  • כל משתמש חדש יקבל יחד עם ההזמנה לאתר קוד קופון אשר יזכה אותו בהנחה של 50 ₪ בקנייה של 200 ₪ ומעלה באתר.
  • השימוש בקופון מוגבל לפעם אחת עבור כל בית אב.
  שונות
  • הנהלת האתר תהיה רשאית לשנות תקנון זה ותנאי המבצע מעת לעת או לבטלו, על פי הודעה שתפורסם באתר האינטרנט. שינוי תקופת המבצע ו/או ביטולו כליל
   הינם על פי שיקול דעת הנהלת האתר וללא הודעה מראש.
  • הנהלת החברה תהיה רשאית להחריג קטגוריות מוצרים ו/או מותגים ו/או מוצרים ספציפיים מרשימת המוצרים אשר ייכללו בחישוב סך הקנייה המזכה את ניצול הקופון.
   רשימת הקטגוריות/מותגים/מוצרים המוחרגים תפורסם באתר זה ותשתנה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
  • הזכות לקבלת ההטבה של החבר המזכה הינה אישית ומוקנית למשתמש אשר ביצע רכישה אישית בלבד.
  • לא ניתן לצבור לאורך מספר רכישות את הסכום הדרוש לקבלת ההטבה. ההטבה תינתן אך ורק ובמעמד רכישה\ סליקת תשלום אחת (גם בגין מספר רב של מוצרים)
   העולה על סך הנקוב בתנאי המבצע.
  • המשתמש לא יוכל להסב את הזכות לקבלת ההטבה או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף ו/או אחר.
  • הזכות לקבלת הזיכוי של המשתמש הינה אישית ומוקנית למשתמש בלבד.
  • מוזמן ו/או משתמש אחר המתגורר באותו בית אב כמו המוזמן אשר קיבל מספר הזמנות יוכל לממש רק אחת מהן, וברגע שמימש הזמנה אחת כל ההזמנות האחרות
   (לרבות הקופונים הנלווים אליהן) יהיו בטלות.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לא לשלוח את ההזמנה עם הקופון ו/או לא לכבד רכישה באתר בה נעשה שימוש בקופון במקרים הבאים:
   • המשתמש הינו משתמש רשום זה מכבר באתר
   • המשתמש מנסה להזמין את עצמו ו/או משתמש אחר המתגורר עימו באותו בית אב
   • המשתמש הינו אדם המתגורר בבית אב יחד עם משתמש אחר אשר נרשם זה מכבר באתר וקיבל את ההטבה
   • המשתמש ביצע שימוש בקופון שקיבל במסגרת רכישה באתר וזאת לאחר שהוא או משתמש אחר המתגורר יחד עימו באותו בית אב ניצלו כבר את הקופון במסגרת
    רכישה קודמת באתר תחת שם משתמש אחר
  • אם משתמש ביצע רכישה באתר ובעת הרכישה מימש זיכוי ולאחר מכן החזיר את דבר הרכישה או חלק מן הרכישה לחברה (ולא בשל פגם) הוא יהיה זכאי להחזר של
   הסכום ששילם בלבד ולא למחיר המלא של המוצרים לפני הזיכויים ובלבד שהדבר תואם את מדיניות החזרת המוצרים

  עודכן לאחרונה ביום: 17.10.2015
  ט.ל.ח